Smärthanteringskurs

En kurs för människor som upplever smärtans konsekvenser som ett hinder för att komma vidare.

Att med hjälp utav gruppdynamiken som uppstår kunna ge dig/deltagaren nya tankar och infallsvinklar på väg till ett bra liv med livskvalite trots ständig smärta.

Tanken med smärthanteringsgrupp är att få människor som har ett upplevet hinder med smärta att kunna må bra.

Träffarna är upplagda i olika teman.

 

Vi hjälps åt att finna det som hjälper just dig i din situation, vi tar tillsammans fram strategier för att hantera din smärta/värk.


Vi sätter upp mål och jobbar med mentalträning som hjälper dig att klara din vardag bättre.


 

 

Kontakta mig om du är intresserad och för att få prisuppgifter.

Kurs intyg för Rehabiliteringspedagogik