Rehabcoaching för företag

 

Som företag kan du använda dig utav coaching som en del i rehabiliteringsplan för att hjälpa medarbetare tillbaka till arbetet vid sjukskrivning.
Jag kan hjälpa företag och medarbetare att hitta lösningar för att få arbetslivet att fungera.

 

Kontakta mig så kan vi prata om hur upplägget kan se ut

och för att få prisuppgifter.