Utbildning

 

Smartcoachen utbildar i bemötande och förståelse.

 

Jag utbildar människor som i sitt yrke möter personer som behöver hjälp och stöttning för att kunna utvecklas.

Att förstå att de människor man möter i sitt yrke har stor betydelse för hur utgången kommer att bli.

 

Att veta vad som avgör om du kommer att lyckas med att få dina kunder/deltagare med dig mot önskat resultat/mål. Det viktigt att möta deltagaren där den är och visa förståelse på hur de ser på sin situation.

Jag har själv stor erfarenhet av hur viktigt är att få rätt bemötande för att få en positiv inställning till nya förslag som är tänkat att ge mig ett förbättrad livskvalite.

Varför reagerar deltagren som den gör?

Hur kan jag hjälpa dem?

Kontakta mig om du vill veta mer.