Hälsa och livsstil

Med min föreläsning om hälsa och livsstil vill jag väcka tankar om individens roll i vårt samhälle.

Hur samhället påverkar oss.

Vad är hälsa?

Hur mår vi i dag?

Vi lever i ett 24 timmars samhälle där vi förväntas sätta våra egna gränser, ett samhälle med högt tempo och stress, oro och känsla av otillräcklighet.

Vad är mitt ansvar?

Vi lever allt längre, men vi konsumerar mycket sjukvård. Hur kommer det sig?

Jag berättar om betydelsen av att vara den som styr sitt liv. Vad vill jag?

 

Grunden till att må bra:

  • Äta rätt
  • Sova bra
  • Motion
  • Stressa mindre
  • Mentalträning/personlig utveckling

 Vad kan jag göra för att må bättre?

 

Kontakta mig så kan vi prata om hur upplägget kan se ut

och för att få prisuppgifter.